»нтернет младежка меди€ Д—ветЏУ

ENGLISH VERSION

ЅЏЋ√ј–— јта младежка меди€ є 1

 

 

Ћ

ј

ћ

ј

 
   
 
 

11.12.2007 г.

¬ера ’инчева

Ќежеланата бременост води до аборт в много от случаите

>јбортът Ц ”бийство или спасение?

 

“върде лесно е да осъдим жените, подложили се на подобна операци€. јбортът е убийство на един едва заченат нов живот, на когото е отказано правото да съществува. Ќо и част от майката умира.  аквато и да е причината да го направиш, ти не си от камък - тайно си искала това дете, но времето и обсто€теслтвата не са позволили да го имаш. „есто пъти бел€зва завинаги и здравето ти, пон€кога наистина фатално.

 

¬ такива моменти действително осъзнаваме, че не сме богове и не всичко е под контрол. ѕлащаш си за лекомислени€ живот и наивната в€ра, че Дна теб н€ма да се случиФ. —лед такава стъпка вече нищо н€ма да е същото. —ърцето ти ще се свива болезнено при вс€ко здраво, слънчево, усмихнато дете и мисълта, че то можеше и да бъде твоето, акоЕ

 

 ой би могъл да каже кое е по-трудното Ц да запазиш детето или да убиеш малкото създание, което н€ма никаква вина заради това, че съществува, а после ц€л живот зад зад вс€ка дума да ти се струва, че откриваш намек, че всички са на€сно с тайната ти? Ќевинаги ни се случва всичко както и когато сме гопланирали. «наеш ли, когато осъждаш ДубийцатаФ или отсичаш Дами, да се е пазилаФ, дали утре н€ма да си ти или дъщер€ ти на нейно м€сто? » винаги ли разумът може да ни води и спас€ва от беди?

 

ѕричини за такава стъпка има много. “ъжно е наистина, когато едва навлизаш в живота, да ДпораснешФ точно по този начин. Ќо какво става, когато носиш н€ко€ наследствена, нелечима болест, ко€то не ти позвол€ва да бъдеш майка? »ли детето ти е рожба не на любов, а на насилие и не искаш нито да си спомн€ш срамни€ и страшен епизод, нито другите да зна€т?  о€ жена, едновременно с желанието да бъде майка, не е чувствала и ужас от раждането и последстви€та след него? «ащото и раждането, както и абортът, крие много неизвестни, не само за физиката, но и за психиката. » докато т€лото може да се излекува без следа, то душата пон€кога за ц€л живот остава увредена. ћакар това да е основна миси€ на нас, жените, това не означава, че още от първата си глътка въздух сме подготвени за не€ и всичките й странични ДефектиФ, че знаем всичко и само чакаме моментът, в който бебето ще се по€ви, за да му дадем ц€лата си обич.

 

¬ днешни€ динамичен живот като че ли кариерата излезе на преден план Ц докато се бориш за финансовата си независимост, подход€щите години за майчинство неумолимо изтичат. —ъвременната жена не желае просто да бъде издържана от н€кой мъж. —амоуважението ти диктува и ти да се из€виш, да се утвърдиш, да постигнеш нещо в живота. ѕолучава се омагьосан кръг, в който ти ставаш зависима от работата и увереността, че още малко и ще бъдеш подготвена да се отдадеш на семейството все повече започва да ти прилича на далечен и нереален мираж, който никога н€ма да се случи в действителност. —транно е как точно онова, което преди години е било най-просто и естествено, днес изглежда толкова трудно и невъзможно! » как неволно се изненадваме на децата по улиците..

 

јко се замислим кое е по-доброто от двете Ц аборт или нежелано дете, което ц€л живот ще страда, че е попречило на нечии планове, пак ще ни бъде трудно да си изберем. ≈дна дилема винаги е трудна за решаване. Ќо разликата от филмите и реални€ живот е, че тук изборът е един и окончателен. » връщане назад н€ма. «атова и осъждам аборта, но не мога да съд€ жените, които са го преживели. «ащото т€хната вътрешна присъда над т€х самите може би е много по-страшна.. 

 

10.12.2007 г.

¬ера ’инчева

—мъртно наказание

>«а или против смъртното наказание

—ъстраданието срещу закона

 

ќтношението на едно общество към осъдените за тежки престъплени€ показва неговата зр€лост и цивилизованост. ¬ по-древни времена е било лесно и просто Ц тогава по най-варварски начин са премахвали от лицето на зем€та дори и за кражба, прелюбоде€ние или лъжа. Ќо днес и за потресаващи престъплени€ н€как не можем да приемем, че око за око и зъб за зъб е достойна и точна присъда. ўе ти върне ли една нова смърт погубени€ живот?  акво печелиш, когато и ти се превърнеш в убиец? » кой ти е дал правото да бъдеш Ѕог и да отсъждаш кой кога заслужава да умре?

 

ƒебатът за или против смъртното наказание, разбира се, никога н€ма да бъде прост или еднозначен. “ой не зависи само от цивилизаци€та, см€ната на политически системи и религиозни ценности. «ащото никой никога не може да ни спре да вложим и известна субективност, когато прецен€ваме как да постъпим. –азлично е, когато са замесени чужди хора и когато случа€т зас€га нас. Ќе бих искала и да помисл€ дори какво би се случило, ако жертвата е мой близък или детето ми. ƒали и тогава можеш да отсъждаш толкова спокойно, мъдро и цивилизовано? ƒали един изверг, гаврил се с деца заслужава милост?  акво е твоето извинение, когато наран€ваш заради удоволствието да гледаш чуждото страдание?

 

“акива дилеми са поредни€т пример, че моралните норми не са веднъж завинаги дадени, а се град€т и рушат всеки ден. ј ние непрекъснато се учи да живеем в общност, да се съобраз€ваме и с н€кой друг. ƒа бъдем част от ц€ло, в което не е задължително нашето право да е най-важното. –азбираем е начални€т порив да раздадеш сам справедливост, за да се почувстваш отмъстен. ѕо-гол€мо усилие изисква да потиснеш първобитни€ човек у себе си и да се поставиш на нечие друго м€сто, да разбереш, да простиш. «ащото физическата мощ и насилието не са израз на истинска сила. Ќасилието води след себе си насилие... » така Ц до пълно унищожение. «лото търси слабостта, за да изкара най-лошото у всеки на повърхността. Ќо само доброто може да победи, да промени и пречисти н€кого и да направи и от зв€ра човек.

 

ј и кой може да каже колко от хората зад решетки са действително зли и колко са били принудени да стигнат дотук, без да се е доближил до т€х, преодол€вайки погнусата от ѕадението? ƒокато не си се сблъскал с Ќуждата и »зкушението, никога не можеш да бъдеш сигурен, че достатъчно познаваш себе си и знаеш докъде можеш да стигнеш. Ќ€ма откъде да знаеш дали поддавайки се на гн€в н€ма да прекрачиш границите на човечността и да се превърнеш и ти в обществен враг. » те са били хора като нас, веро€тно не са и предполагали, че ще изгуб€т свободата си. ј обществото ги бел€зва за ц€л живот и след най-лекото престъпление, отказва им правото на нормален живот по-нататък и ги превръща насилствено в аутсайдери, озлоб€вайки ги още повече. ≈дин толкова объркан човек с лош късмет по рождение много лесно ще се получи хладнокръвен, завършен престъпник.

 

„есто съм се чудила дали най-зловещите убийци не ги създаваме точно ние, уж пор€дъчните хора. ƒаваме ли си сметка как се възприема вс€ка казана дума, направен жест, дори и случаен поглед? ƒали, подигравайки се на н€кой по-различен от нас, не го тикаме съзнателно към пропастта? » дали за престъплени€та му по-нататък не носим вина ние? Ќе до всеки от нас винаги има добри хора, които да в€рват в теб и да те подкреп€т във всичко. ѕредставете си само да живеете в студенина и омраза и отвс€къде да ви се внушава само, че от вас човек н€ма да излезе? ƒали е лесно да не станеш вълк сред вълци? ” всеки от нас свети пламъкът на добротата. Ќо обсто€телствата се оказват решаващи дали то ще гори или ще загасне завинаги. «ад прекомерната жестокост винаги се крие болка, неудовлетвореност, омраза към сами€ себе си, неспособност да си съвършен като жертвите, или страх да не станат като теб.

 

Ќ€къде четох и стр€скащи€ извод, че у всеки от нас живее убиец и е въпрос на обсто€телства дали той ще се про€ви, или не.  ато се замислим, истинската милост не идва от съзнанието, че ти си нещо повече от паднали€. ј от разбирането, че във всеки един момент можеш да паднеш и надеждата, че н€кой ще прости греховете ти и ще ти подаде ръка, за да станеш и продължиш път€ си като по-добър човек.

 

 
 

–≈ Ћјћј

–≈ Ћјћј

–≈ Ћјћј

       

–≈ Ћјћј

ћ≈—≈„≈Ќ ј–’»¬

   

Ќќ≈ћ¬–» 2007

ћ≈—≈„≈Ќ ј–’»¬

   
 
 
 

–†–Х–Ъ–Ы–Р–Ь–Р

 
 
 
 
 

–Ч–Р –Э–Р–° | –Х–Ъ–Ш–Я | –†–Р–С–Ю–Ґ–Р | –Ъ–Ю–Э–Ґ–Р–Ъ–Ґ | –†–Х–Ъ–Ы–Р–Ь–Р | –Я–Ю–Ф–Ъ–†–Х–Я–Р | –§–Ю–†–£–Ь | –£–°–Ы–Ю–Т–Ш–ѓ

¬© 2004вАУ2007 вАҐ www.imm.svetu.com вАҐ вАЮ–°–≤–µ—В–™вАЬ –Ю–Ю–Ф вАҐ –Т—Б–Є—З–Ї–Є –њ—А–∞–≤–∞ –Ј–∞–њ–∞–Ј–µ–љ–Є! вАҐ –¶–Є—В–Є—А–∞–љ–µ—В–Њ –љ–∞ –Љ–µ–і–Є—П вАЮ–°–≤–µ—В–™вАЬ –µ –Ј–∞–і—К–ї–ґ–Є—В–µ–ї–љ–Њ!

–°—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—В–∞ –µ —Б—К–Ј–і–∞–і–µ–љ–∞ –Њ—В —Б—В—Г–і–Є–Њ –°–≤–µ—В–™ –Ф–Є–Ј–∞–є–љ